Finance

Náhodné operace

Náhodné operace se považují za jakékoli činnosti generující výnosy prováděné během období vývoje nemovitosti, které se používají ke snížení nákladů na vývoj nemovitosti. Organizace se například může rozhodnout pokračovat v pronájmu prostoru v kancelářské budově, než jej zbourá a nahradí jej byty. Tyto operace jsou oddělené od všech činností určených ke generování návratnosti používání vlastnosti.

Pokud existují výnosy z těchto náhodných operací, je správné účetnictví nejprve očistit výnosy oproti souvisejícím nákladům. Další akce jsou následující:

  1. Překročení jakýchkoli výnosů nad jejich náklady se účtuje jako odečet od všech kapitalizovaných nákladů na projekt.
  2. Pokud náklady na tyto náhodné operace překročí jejich výnosy, účtujte rozdíl do nákladů, které vznikly.