Finance

Podrozvahová odpovědnost

Podrozvahový závazek je závazek podniku, u něhož neexistuje účetní požadavek na jeho vykazování v rámci účetní závěrky. Tyto závazky obvykle nejsou pevnými závazky, ale mohou vyžadovat vypořádání vykazující účetní jednotkou k budoucímu datu. Příkladem těchto závazků jsou záruky a soudní spory, které dosud nebyly vypořádány. Ačkoli tyto závazky nemusí být vykázány v rozvaze, mohou být přesto popsány v informacích, které jsou připojeny k úplné sadě finančních výkazů.

Společnosti někdy strukturují závazky, aby zabránily jejich vykazování v jejich rozvahách. Mohou tak hlásit finanční strukturu, která se jeví jako finančně zdravější a likvidnější, než je tomu ve skutečnosti.