Finance

Definice metody převedené

Metoda if-Converted spočítá změnu v počtu akcií v oběhu, pokud mají být konvertibilní cenné papíry převedeny na akcie. Tento výpočet se provádí, pouze pokud je tržní cena akcií vyšší než realizační cena uvedená v cenných papírech; jinak by pro investora nebylo ekonomické převést cenné papíry na akcie. Tato metoda využívá následující pravidla:

  • Předpokládá se, že ke konverzi dojde k pozdějšímu datu emise cenných papírů nebo k začátku účetního období.

  • Konverzní poměr uvedený v zabezpečovací smlouvě se používá k určení počtu akcií, které by byly v případě převodu nevyrovnané.

Převod na akcie má dva účinky. Jedním z nich je, že se zvyšuje počet akcií v oběhu, což snižuje částku zisku na akcii vykázanou ve výkazu zisku a ztráty vydávajícího subjektu. Zadruhé, úrokovým nákladům, které by byly za cenné papíry zaplaceny, je nyní zabráněno, což zvyšuje částku zisku ve výpočtu zisku na akcii.

Metodu převedení použijí pouze veřejně vlastněné společnosti, protože jsou jediné, které ve svých finančních výkazech musí vykazovat informace o zisku na akcii. Provádí se také pouze v případě, že mají cenné papíry, které lze převést na akcie, jako jsou dluhopisy nebo preferované akcie.