Finance

Účelový finanční výkaz

Účelovým finančním výkazem je finanční zpráva, která je určena k prezentaci omezené skupině uživatelů. Výkaz ke zvláštnímu účelu může být přiložen k úplné účetní závěrce, která je určena pro obecné použití, nebo může být předložen samostatně. Tento typ prohlášení je obvykle vyžadován vládním subjektem a je určen k prezentaci konkrétní sady informací v předem stanoveném formátu. Požadované informace a použitý formát podávání zpráv jsou stanoveny v rámci podávání zpráv. Například rámce pro podávání zpráv lze použít pro generování účelových finančních výkazů pro daňové výkaznictví, bankovní výkaznictví a odvětvové výkaznictví. Specializované rámce pro podávání zpráv, na nichž jsou založeny účelové finanční výkazy, jsou obvykle vyhlášeny subjekty, které plánují použít výslednou účetní závěrku.