Finance

Mezisklad

Vyrovnávací zásoba je přebytečné množství surovin uchovávaných po ruce, aby se zabránilo jakémukoli neplánovanému nedostatku zásob vedoucímu do výrobního procesu. Množství vyrovnávacího skladu, které se má uchovat, zahrnuje vyvážení nákladů na dodatečné zásoby s množstvím prostojů výroby, kterým se zabrání tím, že mají zvláštní zásoby.

Koncept také odkazuje na praxi vlád nakupovat přebytečné komodity během období, kdy existuje nadbytečná nabídka, a prodávat je, když je úroveň nabídky neobvykle nízká. Tím zabráníte tomu, aby ceny komodit klesly příliš nízko (v obdobích vysoké nabídky) nebo příliš vysoko (v obdobích nízké nabídky). Základní teorie je, že tato praxe vede ke stabilnějším cenovým podmínkám pro producenty. Koncept lze aplikovat na mnoho produktů, včetně oleje, kukuřice a másla.