Finance

Obchodovatelná definice zabezpečení

Obchodovatelný cenný papír je snadno obchodovatelná investice, která se snadno převede na hotovost, obvykle proto, že pro cenný papír existuje silný sekundární trh. S takovými cennými papíry se obvykle obchoduje na veřejné burze, kde jsou snadno dostupné cenové nabídky. Kompromisem pro vysokou úroveň likvidity je, že návratnost obchodovatelných cenných papírů je obvykle nízká.

Obchodovatelné cenné papíry jsou v rozvaze zachyceny jako krátkodobá aktiva, protože mají splatnost kratší než jeden rok. To má při výpočtu aktuálního poměru určitou důležitost, protože obchodovatelné cenné papíry jsou zahrnuty v čitateli tohoto výpočtu a vytvářejí tak podnik likvidnější pohled. Příklady obchodovatelných cenných papírů jsou:

  • Přijetí bankéře

  • Depozitní certifikáty

  • Komerční papír

  • Pokladniční poukázky

Konzervativně řízený podnik může umístit velkou část své přebytečné hotovosti do obchodovatelných cenných papírů, aby je mohl v případě náhlé potřeby hotovosti snadno zlikvidovat. Těsně řízené oddělení treasury, které má jasnou představu o očekávaných peněžních tocích, může usilovat o investice s vyšší návratností, které obvykle vyžadují delší splatnosti, a tak bude investovat menší část přebytečné hotovosti do obchodovatelných cenných papírů.