Finance

Výrobní náklady

Výrobní náklady jsou náklady vzniklé v případě, že podnik vyrábí zboží. Tři hlavní kategorie nákladů, které zahrnují výrobní náklady, jsou následující:

  • Přímá práce. Skládá se z plně zatížených nákladů na veškerou práci přímo zapojenou do výroby zboží. To obvykle znamená lidi pracující na výrobních linkách nebo v pracovních buňkách.
  • Přímé materiály. Skládá se z materiálů spotřebovaných jako součást výrobního procesu, včetně nákladů na běžný šrot, ke kterému dochází v rámci procesu.
  • Režie továrny. Skládá se z nákladů potřebných k udržení produkční funkce, které však nejsou přímo spotřebovány na jednotlivých jednotkách. Příkladem jsou služby, pojištění, platy za správu materiálu, platy za výrobu, mzdy za údržbu a mzdy za zajištění kvality.