Finance

Úvěrový zůstatek

Kreditní zůstatek je konečný součet na účtu, který v závislosti na situaci znamená buď kladnou nebo zápornou částku. Kreditní zůstatek se vztahuje na následující situace:

  • Kladný zůstatek na bankovním účtu

  • Celková dlužná částka na kreditní kartě

  • Záporný zůstatek na majetkovém účtu

  • Kladný zůstatek na účtu pasiv, vlastního kapitálu, výnosů nebo zisků

  • Zbývající zůstatek na hotovostním účtu u makléře po zakoupení cenných papírů