Finance

Skrytá rezerva

Skrytá rezerva je podhodnocení čistého jmění účetní jednotky. Tato situace nastává, když jsou aktiva organizace uvedena příliš nízká a / nebo její závazky jsou uvedeny příliš vysoko. Může nastat situace, kdy určité účetní konvence vyžadují nejkonzervativnější možné zacházení s účetní transakcí. Skryté rezervy lze také použít, když chtějí vlastníci podniku snížit částku zdanitelného příjmu ve výkazu zisku a ztráty, a to tak, že zdeformují finanční výsledky a vytvoří rezervy. Skrytá rezerva bude nakonec použita, což povede ke zvýšení příjmů v budoucích obdobích.