Finance

Firemní divize

Podniková divize je samostatná provozní jednotka podniku. Divize jsou často nastavovány podél produktových, distribučních nebo geografických linií. Například společnost může být rozdělena na divizi spotřebního zboží a průmyslovou divizi. Dalším příkladem je domácí divize a mezinárodní divize. Pro každou divizi nemusí existovat samostatný právní subjekt; jeden právní subjekt by tedy mohl obsahovat několik podnikových divizí.