Finance

Náklady na nesoulad

Náklady na nesoulad jsou přírůstkové náklady, které podniku vzniknou, když nesplní požadavky na kvalitu svých produktů. Tyto náklady vznikají v důsledku selhání výrobního procesu. Výsledné náklady se skládají z nákladů na přepracování, šrot a prostoje v rámci podniku, stejně jako nároky na záruku, náklady na stažení z prodeje a ušlý prodej.