Finance

Normální znehodnocení

Normální znehodnocení je očekávané množství materiálů, které se v rámci výrobního procesu stanou nepoužitelnými. Toto očekávané množství je zahrnuto do standardních nákladů na zboží za vyrobené jednotky. Pokud jsou tyto jednotky dokončeny a následně drženy na skladě, znamená to, že náklady na běžné znehodnocení se dočasně zaznamenávají jako aktivum. Když jsou jednotky prodány, jsou náklady na běžné znehodnocení účtovány do nákladů v rámci klasifikace nákladů na prodané zboží ve výkazu zisku a ztráty.

Výše běžného znehodnocení je v záznamech nákladového účetnictví stanovena jako standard. Tato částka je primárně založena na historických výsledcích spolu s podněty zaměstnanců průmyslového inženýrství ohledně očekávání znehodnocení.