Finance

Nákupní objednávka

Objednávka je písemné zmocnění kupujícího k pořízení zboží nebo služeb. Dokument opravňuje dodavatele dodat kupujícímu cenu, úroveň kvality, datum dodání a některé další podmínky uvedené ve smlouvě. Objednávka je právně závazná poté, co ji dodavatel podepíše.

Vytvoření nákupní objednávky je časově náročné. Aby se snížilo pracovní vytížení, některé organizace vystaví hlavní nákupní objednávku každému dodavateli, autorizují podstatně více, než je původně potřeba, a poté podle potřeby vydávají vydání proti hlavní nákupní objednávce. Kvůli úspoře času je nyní mnoho objednávek doručováno v elektronické podobě přes internet.