Finance

Definice osobního finančního výkazu

Osobní finanční výkaz je druh rozvahy, který je připraven pro jednotlivce. Tento dokument obsahuje následující části:

  • Aktiva. Sekce aktiv obsahuje odhadované reálné hodnoty všech aktiv vlastněných jednotlivcem, které jsou uvedeny v pořadí podle likvidity.

  • Závazky. Sekce pasiva obsahuje odhadované reálné hodnoty všech pasiv, za které je osoba odpovědná, uvedené v jejich pořadí likvidity.

Z tohoto prohlášení lze odvodit čisté jmění dané osoby, což jsou aktiva mínus pasiva. Hodnota čistého jmění se přibližuje tomu, kolik peněz by člověku zbylo po odprodeji všech aktiv a pasiv. Osobní finanční výkaz by měl navíc obsahovat doprovodnou sadu informací. Příklady těchto zveřejnění jsou:

  • Metody použité k odvození odhadované reálné hodnoty aktiv a pasiv.

  • Popis veškerých ujednání, kdy jsou aktiva ve společném vlastnictví s jinou stranou.

  • Metody a základní předpoklady použité k odvození odhadovaného závazku k dani z příjmů.

  • Splatnost jakýchkoli pohledávek nebo splatných dluhů.

Osobní finanční výkaz se používá při podávání žádosti o půjčku, aby měl potenciální věřitel úplný přehled o finanční situaci žadatele.