Finance

Základ daně

Základem daně je vyměřovaná částka aktiv nebo výnosů účetní jednotky, které podléhají zdanění. Koncept se používá k odvození daňových příjmů vládního subjektu. Například pokud je daňový základ regionu odvozen z hodnot nemovitostí, vzestup cen nemovitostí bude mít za následek odpovídající zvýšení majetkových daní pro vládní subjekt. Když fluktuuje daňový základ regionu (jak může nastat, když oblast přechází z fáze růstu do recese), výsledkem budou odpovídající změny v daňových příjmech příslušné vlády.