Finance

Jak nahlásit opravu chyby

Oprava chyby je oprava chyby v dříve vydané účetní závěrce. Může to být chyba v uznání, ocenění, prezentaci nebo zveřejnění v účetní závěrce, která je způsobena matematickými chybami, chybami při uplatňování účetních standardů nebo přehlédnutím skutečností existujících v době, kdy byla účetní závěrka sestavena. Nejedná se o účetní změnu. Účetní by měl přepracovat účetní závěrku z předchozího období, pokud dojde k opravě chyby. Přeformátování vyžaduje následující akce:

  • Odráží kumulativní účinek chyby na období před obdobími vykazovanými v účetní hodnotě aktiv a závazků k začátku prvního prezentovaného období; a

  • Proveďte kompenzaci počátečního zůstatku nerozděleného zisku za dané období; a

  • Upravte účetní závěrku za každé předchozí prezentované období tak, aby odrážela opravu chyb.

Pokud je účetní závěrka prezentována pouze za jedno období, pak promítněte úpravu do počátečního zůstatku nerozděleného zisku.