Finance

Program snižování nákladů

Program snižování nákladů je plán snižování výdajů za účelem zlepšení zisků nebo peněžních toků. Pokud má program snižování nákladů působit proti krátkodobému poklesu provozních výsledků, je pravděpodobnější, že bude zaměřen na diskreční náklady, což jsou ty náklady, které nemají krátkodobý dopad na výkonnost společnosti, jako je údržba a náklady na školení zaměstnanců. Pokud je program snižování nákladů namísto toho určen k vyrovnání dlouhodobějšího poklesu výsledků, zaměřuje se na vyvážení produktů a programů, u nichž je méně pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska budou generovat zisky nebo peněžní toky. Program snižování nákladů lze kombinovat se strategickým posunem, kdy se starší produktové řady a programy srovnávají zpět, aby se zajistilo financování nového směru podnikání.