Finance

Ztráta

Ztráta je přebytek výdajů nad výnosy, a to buď u jedné obchodní transakce, nebo v součtu všech transakcí za účetní období. Investoři a věřitelé pečlivě sledují přítomnost ztráty v účetním období, protože mohou signalizovat pokles bonity podniku.

Koncept může také odkazovat na ztrátu hodnoty aktiva.