Finance

Omezená odpovědnost

Omezená odpovědnost je koncept, že v plném rozsahu rizika investora je investice do podnikání. Koncept omezené odpovědnosti byl použit při rozvoji korporací a komanditních společností, kde investoři mohou přijít pouze o částku svých investic do těchto subjektů. Investoři neodpovídají za žádné ztráty, které tyto subjekty utrpěly a které přesahují částku jejich investic. Koncept omezené odpovědnosti je zvláště užitečný pro ochranu osobního majetku v průmyslových odvětvích, která mohou utrpět značné ztráty.

Nejčastěji používanými subjekty, které koncept omezené odpovědnosti nepoužívají, jsou fyzické osoby a veřejná obchodní partnerství.