Finance

Přebytek

Přebytek je zbytkové množství zdrojů zbývající po určité době používání. V účetní oblasti se přebytek týká částky nerozděleného zisku zaznamenaného v rozvaze účetní jednotky; přebytek se považuje za dobrý, protože z toho vyplývá, že jsou k dispozici přebytečné zdroje, které lze v budoucnu využít. Ve výrobní oblasti se přebytek týká přebytečného množství zboží, které bylo vyrobeno, ale nebylo možné jej prodat; v tomto případě může být přebytek špatný, protože zboží navíc váže pracovní kapitál a může být nutné jej odepsat, pokud zastará nebo zkazí.