Finance

Materiál

Informace se považují za významné, pokud by jejich absence měla vliv na rozhodnutí uživatelů účetních závěrek. Položky se považují za významné, pokud mají nadměrný dopad na vykázané zisky nebo na jednotlivé řádkové položky v účetní závěrce.

Materiál také označuje surovinu, ze které se vyrábí hotové zboží. Příkladem materiálu jsou suroviny, komponenty, dílčí komponenty a výrobní zásoby. V podstatě lze cokoli spotřebovaného během výrobního procesu klasifikovat jako materiál.