Finance

Průběžný test

Průběžný test používá auditor k provedení každého kroku transakce. Zkouška začíná spouštěcí obchodní transakcí a porovnává každý následující krok s postupem, jak má být transakce zpracována. Záměrem tohoto testu je určit spolehlivost systému a zda existují nějaké problémy, na které by měl být management upozorněn.