Finance

Sleva na splatné bankovky

Sleva ze splatných dluhopisů vzniká, když je částka zaplacená za směnku investory nižší než její nominální hodnota. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je výše slevy. Tento rozdíl se postupně amortizuje po zbývající dobu životnosti dluhopisu, takže tento rozdíl je k datu splatnosti eliminován. Výše této slevy je obzvláště velká, pokud je uvedená úroková sazba na bankovce výrazně pod tržní úrokovou sazbou.