Finance

Fond nákladů na činnost

Fond nákladů na aktivitu je účet, na kterém je agregován počet nákladů, které souvisejí s určitým typem aktivity. Celková částka těchto nákladů je poté přidělena produktům a dalším nákladovým objektům, aby bylo možné lépe porozumět celkovým nákladům vzniklým produktem nebo nákladovým objektem. K jasnější identifikaci nákladů na různé činnosti lze použít řadu různých skupin nákladů, ale vyžaduje to také větší úsilí v účetnictví. V důsledku toho většina organizací organizuje své náklady pouze do malého počtu fondů nákladů na aktivitu. Koncept fondu nákladů se nejvíce používá v systému výpočtu nákladů založeném na činnostech.