Finance

Peněžní hodnota

Peněžní hodnota je částka, která by byla vyplacena v hotovosti za aktivum nebo službu, pokud by byly prodány třetí straně. Například hmotný majetek, nehmotný majetek, práce a komodity jsou oceňovány v peněžní hodnotě.