Finance

Datum splatnosti

Datum splatnosti je datum, ke kterému musí být dluh plně splacen. K tomuto datu je jistina dluhu plně splacena, takže nevznikají žádné další úrokové náklady. Datum splatnosti u některých dluhových nástrojů lze upravit na dřívější datum, podle volby emitenta dluhu. Například emitent dluhopisu může mít možnost odkoupit dluhopis dříve, než je oficiální datum splatnosti, čímž se zkrátí doba, po kterou se mu připisuje úrok.

Jistina spojená s dluhovým nástrojem může být zcela splatná ke dni splatnosti nebo může být splatná postupně po dobu trvání nástroje, v závislosti na podmínkách spojených s nástrojem.

Dlouhodobé dluhové nástroje se obvykle považují za data splatnosti 10 let po datu jejich vydání. Střednědobé dluhové nástroje mají datum splatnosti čtyři až 10 let po datu jejich vydání, zatímco krátkodobé nástroje pokrývají kratší období. Příkladem dluhových nástrojů jsou dluhopisy, půjčky a hypotéky.