Finance

Koncentrační účet

Koncentrační účet je vkladový účet, na který se přesouvají finanční prostředky z jiných míst. Tento typ účtu používají podniky k agregaci hotovosti pro účely investování nebo platby dodavateli.

Koncentrační účet používají banky také ke stejnému dni vypořádání interních transakcí.