Finance

Affiliate

Přidružená společnost je vztah mezi dvěma podniky, kde jedna firma vlastní menšinový podíl v druhé organizaci. Koncept může také popsat vztah mezi dvěma dceřinými společnostmi, které vlastní stejná mateřská společnost. Přidružení může také existovat, když dvě společnosti mají vzájemně propojené ředitelství.

V elektronickém obchodu je přidruženou společností web, který nabízí zboží a služby třetích stran k prodeji na svých webových stránkách, kde třetí strana plní objednávky zadané na webových stránkách a vyplácí majiteli webových stránek provizi výměnou.