Finance

Náklady na reprodukci

Náklady na reprodukci jsou výdaje nutné k reprodukci aktiva v běžných cenách. Úroveň reprodukce se předpokládá přesná - zahrnuje stejné materiály a specifikace, jaké byly použity pro původní aktivum. Koncept se v pojišťovnictví používá jako pomůcka při určování ceny, která se má účtovat, aby se pojistilo proti zničení aktiv zákazníka.

Náklady na reprodukci se liší od nákladů na náhradu, které se týkají nákladů na aktivum, které může poskytovat stejnou funkčnost jako původní aktivum, aniž by nutně muselo replikovat jeho funkce.