Finance

Výpisy z koncepcí finančního účetnictví

Prohlášení o koncepcích stanoví cíle a kvalitativní charakteristiky používané k určení, které obchodní transakce a události budou ve finančních zprávách uznány a měřeny. Tyto výkazy používá Rada pro finanční účetní standardy při vývoji účetních zásad.

Výkazy koncepcí byly vytvořeny Radou pro finanční účetní standardy a jsou součástí obecně přijímaných účetních zásad (GAAP).