Finance

Rozpětí vlastního kapitálu

Rozpětí vlastního kapitálu měří hodnotu vytvořenou kapitálovou základnou podniku. Jedná se o rozdíl mezi návratností vlastního kapitálu za určité období a náklady na vlastní kapitál, který se poté vynásobí počátečním zůstatkem vlastního kapitálu. Rozpětí vlastního kapitálu se zlepšuje zvýšením návratnosti vlastního kapitálu, čehož lze dosáhnout následujícími způsoby:

  • Zvyšte procento zisku z prodeje

  • Přechod na vyšší podíl dluhového financování

  • Zvyšte rychlost obratu, čímž snížíte potřebu investovat do více aktiv