Finance

Záznam poznámky

Záznam typu memo je transakce, která neobsahuje žádné zaúčtování do hlavní knihy. Tato položka se používá pro rozdělení akcií, kde se počet nevyřízených akcií změní, ale nedojde k žádné změně podkladových akciových účtů. Položka se používá k zaznamenání změny nevypořádaných akcií. Příkladem poznámky je: „Dne [datum] došlo k rozdělení akcií 2: 1, což zvýšilo počet akcií v oběhu z 50 000 na 100 000“. Mnoho organizací se rozhodlo nepoužívat poznámky vůbec.