Finance

Vzorkovací jednotka

Jednotka vzorkování je výběr populace, která se používá jako extrapolace populace. Jako jednotka vzorkování se například používá domácnost za předpokladu, že výsledky dotazování z této jednotky představují názory větší skupiny.