Finance

Proforma výdělky

Proforma výdělky jsou založeny na alternativním měřítku výkonnosti, které obvykle vylučuje různé náklady podle uvážení vykazující účetní jednotky. Údajně se tak dělá za účelem kompenzace nedostatků v obecně uznávaných účetních zásadách (GAAP). Vzhledem k tomu, že GAAP zahrnuje různé nepeněžní poplatky a úvěry, jakož i neopakující se zisky a ztráty, argument ve prospěch proforma výnosů uvádí, že GAAP neposkytuje investorům věrný obraz o výkonnosti účetní jednotky. Záměrem pro forma vykazování výnosů je tedy odhalit „normalizované“ výnosy účetní jednotky, které obvykle nezahrnují takové položky, jako jsou poplatky za propouštění, zastarání zásob nebo znehodnocení aktiv.

Proforma výdělky mají tendenci vylučovat údajné jednorázové výdajové události, a tak téměř vždy odhalují výdělky, které jsou lepší než výnosy vykazované podle přísnější interpretace GAAP. Jednorázové události jsou však obvykle události, které jsou opakující se, jen ne příliš často, a proto by měly být zahrnuty do výpočtu výdělků.

Existuje tendence vykazovat proforma výdělky častěji ty společnosti, které mají největší zájem přesvědčit investory, aby zvýšili cenu akcií společnosti. Subjekty v soukromém vlastnictví nemají velký důvod k produkci informací o pro forma výdělcích, protože všechny akcie jsou drženy úzce.

Komise pro cenné papíry se ve svém nařízení G zabývala otázkou vykazování pro forma výnosů.