Finance

Uvedená hodnota

Uváděná hodnota je částka přiřazená podílu na skladě a zaznamenaná v účetních záznamech emitenta. Tato hodnota je přiřazena, pouze pokud akcie nemá nominální hodnotu. Výše uvedené hodnoty zvyšuje kapitálový účet emitenta při vydání akcie. Zaznamenaná částka je obvykle poměrně nízká, v rozmezí 0,01 až 1 USD. Podnik by neměl vydávat dividendy nebo odkoupit akcie, pokud tak sníží svůj účet kapitálových zásob pod částku představovanou uvedenou hodnotou jeho akcií.

Uvedená hodnota nesouvisí s aktuální tržní cenou akcie.