Finance

Graf zisk-objem

Graf zisk-objem je grafické znázornění vztahu mezi tržbami a zisky podniku. Koncept je obzvláště užitečný pro stanovení bodu zlomu organizace, kde úroveň prodeje generuje zisk přesně nula. Například firma má fixní náklady 5 000 $ a zisk 20 $ za jednotku zisku; k dosažení zlomového stavu by bylo potřeba prodat 250 jednotek (počítáno jako fixní náklady 5 000 USD děleno ziskem 20 USD za jednotku).

Breakeven informace jsou zásadní pro úpravu výdajů a úrovní marže podniku, aby se zvýšila pravděpodobnost, že bude mít zisk. Graf zisku a objemu lze také použít k odhadu zisku, který bude pravděpodobně vydělán na základě určité úrovně prodeje.

Pokud má firma vysokou úroveň fixních nákladů, měli by mít manažeři podniku obzvláště vysokou znalost grafu objemu a zisku účetní jednotky. Důvodem je, že společnost musí dosáhnout vysokého objemu prodeje, jen aby vydělala dost peněz na pokrytí fixních nákladů. Pokud prodej klesne pod tuto zlomovou úroveň, může podnik s vysokými náklady ztratit značné množství peněz.