Finance

Definice koluze

Co je to Collusion?

K tajné dohodě dochází, když se dvě nebo více stran, které obvykle tajně soutěží, rozhodnou spolupracovat, aby získaly výhodu. Obecným přístupem je buď omezit dodávky zboží za účelem zvýšení cen, nebo stanovit uměle vysoké ceny. Případy tajné dohody jsou často nezákonné, protože se řídí protimonopolními zákony. Výsledkem tajné dohody je, že spotřebitel nakonec zaplatí vyšší ceny, než by tomu bylo, kdyby došlo ke zvýšené úrovni hospodářské soutěže.

Je obtížné koordinovat tajnou dohodu, pokud je na trhu mnoho konkurentů. V důsledku toho se nejčastěji vyskytuje v oligopolních situacích, kdy existuje pouze několik konkurentů nebo kde jen málo konkurentů má největší podíl na trhu.

Příklady tajné dohody

Příklady tajné dohody jsou:

  • Několik technologicky vyspělých firem souhlasí s tím, že si nebudou navzájem najímat zaměstnance, čímž se sníží náklady na pracovní sílu.

  • Několik špičkových hodinářských společností souhlasí s omezením své produkce na trhu, aby udrželo vysoké ceny.

  • Několik leteckých společností souhlasí, že nebude nabízet trasy na trzích druhé strany, čímž omezí nabídku a udrží vysoké ceny.

  • Několik investičních bank se rozhodlo nenabízet určité obchody s klienty, čímž snižuje počet nabídek a udržuje vysoké ceny.