Finance

Nerealizovaná ztráta z držení

Nerealizovaná ztráta z držby je pokles hodnoty aktiva, kde ztráta ještě nebyla vykázána. Ztráta by byla realizována, jakmile bude aktivum prodáno nebo zlikvidováno jiným způsobem. Vlastník takového aktiva by se mohl rozhodnout, že ho bude i nadále vlastnit v naději, že jeho hodnota nakonec vzroste, čímž smaže nerealizovanou ztrátu.

K vyrovnání zdanitelného zisku za účelem snížení daňové povinnosti z příjmu lze použít pouze realizovanou ztrátu z držby.

Například společnost Orange Corporation vlastní zabezpečení, které stálo 10 000 USD, ale nyní má tržní hodnotu 8 000 USD. Orange má tedy nerealizovanou ztrátu z držení ve výši 2 000 USD.