Finance

Rozdělování kapitálu

Přidělování kapitálu je rozhodovací proces používaný k výběru kapitálových projektů, pokud je k dispozici omezené množství finančních prostředků. Přídělový systém může být také uložen, když je dostatek finančních prostředků, ale vedení jej omezuje v určitých částech podnikání, aby zdůraznilo investice v jiných oblastech. Existuje několik způsobů, jak se zapojit do přidělování kapitálu, včetně následujících:

  • Omezte financování na ty oblasti, u nichž je největší pravděpodobnost, že přinesou nejvyšší výnosy.

  • Nasměrujte financování do strategicky důležitých oblastí.

  • Za účelem zvýšení propustnosti zaměřte financování na úzká místa.

  • Použijte vyšší kapitálové náklady na výpočty čisté současné hodnoty a zbavte se projektů s nižší návratností.

Může existovat omezení financování, které způsobí přidělování kapitálu, když podnik není schopen získat financování z vnějších zdrojů za rozumnou cenu, nebo když se vedení rozhodne přidělit dostupné prostředky k jiným účelům, například k výplatě dividend investorům.