Finance

Odškodné

Odstupné je jakákoli kompenzace vyplácená zaměstnavatelem zaměstnanci, která je vyvolána odchodem osoby z podniku. Výše odstupného je obvykle definována v příručce pro zaměstnance, a bude se tedy výrazně lišit podle podnikání. Například firma může nabídnout jeden týden výplaty za každý odpracovaný rok. Dohoda o vydání odstupného může být omezena v závislosti na okolnostech odchodu zaměstnance. Může být například vyplaceno v případě propouštění, ale nebude vyplaceno, pokud je jednotlivec propuštěn z důvodu. Jedním z důvodů pro vydání odstupného je to, že zlepšuje vztahy s místní komunitou a širokou veřejností, což může vypadat jako úděsnost při propouštění zaměstnanců bez jakékoli náhrady.

Odstupné může být zahrnuto do odstupného, ​​které zahrnuje také poradenství při outplacementu a rozšířený přístup ke zdravotnímu pojištění.