Finance

Kancelářská technika

Kancelářské vybavení je účet dlouhodobého majetku, ve kterém jsou uloženy pořizovací náklady kancelářského vybavení. Tento účet je klasifikován jako účet dlouhodobých aktiv, protože se předpokládá, že v něm zaznamenané náklady na aktiva budou drženy déle než jeden rok.

Příkladem kancelářského vybavení jsou kopírky, faxy, počítače a tiskárny.