Finance

List nákladů zakázky

V listu nákladů na zakázku se kumulují náklady účtované konkrétní úloze. Používá se v rámci systému výpočtu nákladů na práci. Tento nákladový list je nejčastěji sestaven pro výrobní jednotky s jednou jednotkou nebo dávkou. Informace obsažené v nákladovém listu zahrnují číslo úlohy, data zahájení a ukončení, počet vyrobených jednotek, všechny přímé materiály a přímé mzdové náklady spojené s úlohou a alokaci režijních nákladů továrny. Výsledné informace lze použít k účtování nákladů a nákladů zákazníkům, nebo k tomu, aby vedení pochopilo, zda cena uvedená u zakázky vedla k zisku.