Finance

Jednoduchá kapitálová struktura

Společnost s jednoduchou kapitálovou strukturou nemá žádné cenné papíry v oběhu, které by mohly potenciálně snížit hodnotu jejího zisku na akcii. To znamená, že jeho kapitálová struktura nezahrnuje více než běžné akcie a nekonvertibilní upřednostňované akcie. Pokud je tento typ struktury financování k dispozici, neexistují žádné cenné papíry, které by mohly být potenciálně přeměněny na kmenové akcie, což by oslabilo vlastnické podíly stávajících akcionářů.

Menší společnosti mají často jednoduché kapitálové struktury, zatímco větší subjekty mají větší pravděpodobnost, že budou mít složité kapitálové struktury.