Finance

Normální kapacita

Normální kapacita je množství objemu výroby, které lze dlouhodobě rozumně očekávat. Normální kapacita bere v úvahu prostoje spojené s činnostmi pravidelné údržby, problémy s posádkou atd. Při sestavování rozpočtu pro množství produkce, které lze dosáhnout, by se měla použít spíše normální kapacita než teoretická úroveň kapacity, protože pravděpodobnost dosažení normální kapacity je poměrně vysoká. Normální úroveň kapacity může v průběhu času klesat, jak výrobní zařízení stárne, protože zařízení vyžaduje větší úsilí údržby.