Finance

Knižní inventář

Účetní zásoby představují náklady na zásoby, které jsou uvedeny v účetních záznamech organizace. Tato částka je porovnána se skutečnou zásobou, která je k dispozici, abychom zjistili, zda v účetních záznamech nejsou nějaké nesrovnalosti, které mohou naznačovat procedurální nebo kontrolní problémy, které by měly být opraveny. Rozdíly mezi účetním inventářem a skutečným inventářem mohou mít řadu příčin, včetně následujících:

  • Krádež inventáře

  • Příjmy ze zásob, které nebyly zaznamenány v účetních záznamech

  • Tržby ze zásob, které nebyly zaznamenány v účetních záznamech

  • Inventář, který byl zaznamenán pomocí nesprávné měrné jednotky

  • Inventář, který byl zaznamenán pomocí nesprávného čísla dílu

  • Zásoba, která byla odeslána na zásilku a odstraněna z účetních záznamů