Finance

Přidání kapitálu

Přidáním kapitálu je každá investice, která vylepšuje stávající fixní aktivum nebo přidává nové fixní aktivum. V podstatě přírůstky kapitálu zvyšují základnu dlouhodobého majetku organizace. Přírůstky kapitálu, které zahrnují stávající aktiva, musí buď prodloužit dobu použitelnosti aktiva, nebo zvýšit jeho kapacitu; jinak jsou tyto výdaje ve skutečnosti pouze výdaje na údržbu, které jsou účtovány do nákladů v okamžiku jejich vzniku.