Finance

Investice

Investice je platba za účelem získání cenných papírů jiných subjektů s cílem dosáhnout výnosu. Příkladem jsou obligace, kmenové akcie a preferované akcie.

Existují dva způsoby, jak dosáhnout návratnosti investice, a to z průběžných plateb vydaných investicí nebo prostřednictvím zhodnocení hodnoty aktiva.

Pojem může také znamenat pořízení dlouhodobého majetku pro interní použití, rovněž s cílem získat výnos. Tento typ investice je mnohem pravděpodobnější, že bude generovat výnosy prostřednictvím pozitivních peněžních toků, spíše než prostřednictvím zhodnocení.