Finance

Specializovaný průmysl

Specializované odvětví je odlišný trh, který má jedinečný způsob účtování transakcí a vykazování finančních výsledků. Tyto rozdíly jsou povoleny v příslušném účetním rámci, jako jsou IFRS nebo GAAP. Příklady specializovaných průmyslových odvětví jsou letecké společnosti, bankovnictví a pojišťovnictví.