Finance

Hlavní účet

Kapitálový účet používají živnostníci a partnerství ke sledování zůstatku čistých investic jejich vlastníků z hlediska podnikání. Kapitálový účet v podstatě obsahuje následující transakce:

+ Investice provedené vlastníkem nebo partnerem

+ Následné zisky z podnikání

- Následné ztráty podniku

- Následné čerpání vyplacené majiteli nebo partnerovi

= Konečný zůstatek na kapitálovém účtu

Zůstatek na kapitálovém účtu je obvykle kreditní zůstatek, i když výše ztrát a čerpání může někdy přesunout zůstatek na debetní území. Obvykle je možné, aby měl účet debetní zůstatek, pouze pokud účetní jednotka získala dluhové financování k vyrovnání ztráty kapitálu.

V situaci partnerství je pro každého z partnerů veden samostatný kapitálový účet.