Finance

Zpráva o odchylce

Zpráva o odchylce porovnává skutečné a očekávané výsledky. Typickým formátem je nejprve představit skutečné výsledky, následované očekávanými výsledky (ve formě rozpočtovaného nebo standardního čísla), po kterých je uvedena částka odchylky a procento odchylky. Tato zpráva umožňuje managementu měřit výkon organizace proti očekáváním. Zpráva se nejčastěji používá k výpočtu odchylek výnosů a výdajů od základní prognózy nebo rozpočtu.

Nejlepší zprávy o odchylkách zdůrazňují nejvýznamnější odchylky a bagatelizují ty menší, takže pozornost managementu je zaměřena na významné problémy, které nejvíce potřebují vyšetřování a korekci.